Yayınlar

ALL STAR YAYINLARI

Eğitim programlarının boyutlarından olan Öğrenme-Öğretme Süreci “Nasıl Öğreteceğiz?” sorusunun cevabıdır. Başta öğretmen olmak üzere yöntem, ortam, materyal gibi her biri eşit düzeyde ve birbirleri ile dinamik ilişkili pek çok bileşeni bulunmaktadır. All Star Yayınları eğitim programı içeriğine ve yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmış önemli bir bileşendir. Bilimsel karşılığı bu olmakla birlikte, bireyin hayatında dönüm noktası olan sınav hazırlık döneminde sağladığı katkı ile motivasyon artırıcı etkiye sahiptir. Güncel olması, yeni sisteme uygunluğu, çeşitleri, vb. özellikleri ile eğitimde fırsat eşitliği sunma hedefimize hizmet etmektedir.  Tüm kademeler için MEB eğitim programına uygun hazırlanan yayınlar;

 • Hazır Bulunuşluk Sınavı
 • Konu Anlatımlı Kitaplar
 • Ünitelendirilmiș Fasiküller
 • Yaprak Testler
 • Soru Bankaları
 • Yıldız Serisi Denemeler
 • Türkiye Geneli Denemeler
 • BYS Kafası Denemeleri
 • Süreli Denemeler
 • TYT 10’lu Denemeler
 • AYT 5’li Denemeler
 • Check Up Sınavları
 • Yazılı Antrenmanları

https://simyayayinlari.com/