Eğitim Felsefesi

Boğaziçivip Eğitim Kurumları olarak ilerlemeci eğitim felsefesini benimsemekteyiz. Felsefemiz bireyin ilgi ve yeteneklerinin ön plana çıkarılması ve bu doğrultuda yönlendirilerek geleceğini oluşturulması esasına dayanmaktadır. Problem çözme ve iş birliği esas alınarak oluşturulan demokratik öğrenme ortamlarında bireyler yaşama hazırlanmaktadırlar.