Kariyer Planlama

Üniversiteler ve meslekler hakkında yapılan seminer ve toplantılarla öğrencilerimize sunulan bilgi edinme yollarıyla okulu bitirdikten sonra üniversite hedefi, üniversiteyi bitirdikten sonra yaşam hedefleri konularında doğru bakış açısı kazanarak zamanını ve enerjisini doğru kanalize edebilmeleri için, kısa ve uzun vadeli planlar yapabilmeleri için destek olunur.

Rehber öğretmenlerimiz öğrencinin hayattan beklentisini doğru saptamasına yardımcı olur. Bu beklenti doğrultusunda öğrenciye gerek uygulanan kişisel testler gerekse tanıma formları aracılığıyla doğru sorular sorarak öğrencinin kendi içinde keşfe çıkması, kendini tanıması sağlanır. Öğrencinin kişisel bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle, hedeflediği kariyerin çatıştığı ve birleştiği noktaları saptaması amacıyla öğrenci görüşmelerinde öğrenci ödevlendirilerek hem sağlıklı kararlar alması hem de iş hayatına atıldığında da tecrübe kazanması açısından görev ve sorumluluk bilinci oluşmasına yardımcı olurlar

Öğrencilerimizin gerçekleştireceği kariyer planlarını yönlendirmelerine yardımcı olacak çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli alanlarla ilgili öneriler öğrencilerle paylaşılır.