Veli Koçluğu

Öğrencimizin akademik ve sosyal gelişimini planlayıp onlara bir kariyer planlaması yaparken velilerin de çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde yardımcı olarak onlarında bu süreçte aktif rol almalarını sağlıyoruz.